הפרוייקט האחרון שהפקנו:

סרטון תדמיתי ל Winning workshops

דוגמאות לסרטונים תדמיתיים: